Ανάληψη έργασιών( 21/03/2022 )

Η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού του νέου κτιρίου της εταιρίας "ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΕ" στην Θεσσαλονίκη. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα βαφεί με σύστημα πυράντοχης πυροπροστασίας, με προδιαγραφές R90-750 oC

Copyright © - 2012 ΜΕΤΑΛ - ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΛ. 2310 799.603, 2310 799.730
Κατασκευή ιστοσελίδων New Media