Ανάληψη έργασιών( 15/02/2022 )

Η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση των νέων κτιρίων της εταιρίας ΜΕΛ, στην Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Ο μεταλλικός σκελετός των κτιρίων έχει προστασία έναντι της φωτιάς με σύστημα διοσγκούμενου πυράντοχου χρώματος αναλόγως την χρήση αυτών 

Copyright © - 2012 ΜΕΤΑΛ - ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΛ. 2310 799.603, 2310 799.730
Κατασκευή ιστοσελίδων New Media