Γιατί κτίριο με μεταλλικό σκελετό;

Τέλος, παραθέτουμε μερικές απόψεις κορυφαίων στελεχών από την Αμερικάνικη Ένωση Κατασκευαστών Μεταλλικών Κτιρίων (MBMA, Metal Building Manufacturers Association) .

 

Ed Shaw, Shaw Construction Co.
"Metal buildings systems save our customers both times and money. They are extremely safety, perform very well under all types of conditions and generally have lower life cycle costs than conventional buildings.

(Τα συστήματα μεταλλικών κτιρίων σώζουν τους πελάτες μας από χρόνο και χρήματα. Είναι εξαιρετικά ασφαλής και συμπεριφέρονται πολύ καλά κάτω από όλες τις συνθήκες και γενικότερα έχουν το χαμηλότερο κόστος συντήρησης από όλα τα συμβατικά κτίρια.)

 

Bill York, Army Corps of Engineers
"The design / built approach provides ease of constructions in a variety of applications. I haven't seen a metal building system yet that didn't meet the customized requirements of the user"

(Η μέθοδος σχεδίαση / κατασκευή παρέχει μια άνεση κατασκευών σε μια ποικιλία εφαρμογών. Δεν έχω δει ακόμα σύστημα μεταλλικών κτιρίων που δεν καλύπτει τις συνηθισμένες ανάγκες του πελάτη)

 

Butch Grimes, A/A Grimes Architects 
"Metal buildings have been around for a long time and are proven performers. They are durable, dependable and let me sleep at night without worrying."

(Τα μεταλλικά κτίρια υπάρχουν πολύ καιρό τώρα και έχουν αποδείξει την αξία τους. Είναι ανθεκτικά, αξιόπιστα, και με αφήνουν να κοιμηθώ την νύχτα χωρίς να ανησυχώ)

Copyright © - 2012 ΜΕΤΑΛ - ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΛ. 2310 799.603, 2310 799.730
Κατασκευή ιστοσελίδων New Media