Έργο: Διάφορα Κτίρια - Υπόστεγα

Υπόστεγο μηχανημάτων στα Φάρσαλα - 1986

Υπόστεγο μηχανημάτων στα Φάρσαλα - 1987

Υπόστεγο αποθήκης στα Φάρσαλα - 1985

Επέκταση καθ' ύψος στην Λάρισα - 1990

Διώροφο κτίριο βιοτεχνίας στην Θεσσαλονίκη - 1996

Κτίριο βιοτεχνικού χώρου στην Κοζάνη - 1999

Κτίριο εμπορικής έκθεσης στην Καστοριά - 2002

Κτίριο αποθήκης στην ΒΙ.ΠΕ.Θ - 2005

Υπόστεγο Στο Καλοχώρι - 1999

Επέκταση καθ' ύψος στην Αριδαια - 2009

Κτίριο αποθήκης στα Βασιλικά 1999

Υπόστεγο αποθήκης στο Καλοχώρι - 1999

Κτίριο ψυγείων στο Λάκκωμα Χαλκιδικής - 2017
Επιστροφή στα έργα
Copyright © - 2012 ΜΕΤΑΛ - ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΛ. 2310 799.603, 2310 799.730
Κατασκευή ιστοσελίδων New Media