Έργο: Συγκρότημα κτιρίων με ψυκτικούς θαλάμους

Χρονολογία: 2018

Κτίριο ψυκτικών θαλάμων, κτίριο μηχανημάτων, κτίριο ηλεκτρολογικού πίνακα, ψυχροστάσιο, κτίριο διακίνησης

Συγκρότημα κτιρίων με ψυκτικούς θαλάμους

Συγκρότημα κτιρίων με ψυκτικούς θαλάμους

Συγκρότημα κτιρίων με ψυκτικούς θαλάμους

Συγκρότημα κτιρίων με ψυκτικούς θαλάμους

Συγκρότημα κτιρίων με ψυκτικούς θαλάμους
Επιστροφή στα έργα
Copyright © - 2012 ΜΕΤΑΛ - ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΛ. 2310 799.603, 2310 799.730
Κατασκευή ιστοσελίδων New Media